Rjukan
Baptistmenighet
Besøksdresse: Sam Eydes gate 116, 3660 Rjukan

Gudstjenester og møter

Følg med i lokalavisen for møter og gudstjenester

Kvinnemisjonen
Samles annenhver mandag
på ulike uker.

Sjekk lokalavisen for detaljer.

 


Vi er medlem av:

Det Norske Baptistsamfunn
European Baptist Federation
Baptist World Alliance

www.baptist.no/rjukan